Please Wait a Moment
X
21dec

Berichten die vanuit een gedeelde mailbox worden verzonden, worden niet opgeslagen in de map Verzonden items van de gedeelde mailbox in Outlook

Probleem:
U gebruikt Microsoft Outlook 2010 of een latere versie en u bent gemachtigd om e-mailberichten te verzenden als een andere gebruiker of namens een andere gebruiker vanuit een gedeeld postvak. Wanneer u echter een bericht verzendt als een andere gebruiker of namens de gebruiker, wordt het verzonden bericht niet opgeslagen in de map Verzonden items van het gedeelde postvak. In plaats daarvan wordt het opgeslagen in de map Verzonden items van uw mailbox.

Om dit op te lossen dient u een powershell script uit te voeren in Exchange Powershell.

  • Ga daarvoor naar het "Exchange admin center" via de Office 365 Portal.
  • Klik bovenaan rechts om een "Cloud Shell" te openen van het powershell type.
  • Laat powershell een connectie maken met Exchange met het volgende commando
Connect-EXOPSSession
  • Vraag nu de volgende waarden op om u te vergewissen van de huidige waarde
Get-Mailbox | select MessageCopyForSentAsEnabled
Get-Mailbox | select MessageCopyForSendOnBehalfEnabled
  • Indien deze False zijn, kan u de volgende isntructie gebruiken om deze te activeren.
set-mailbox  -MessageCopyForSentAsEnabled $True
set-mailbox -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True
  • Controleer nogmaals de waarde
Get-Mailbox | select MessageCopyForSentAsEnabled
Get-Mailbox | select MessageCopyForSendOnBehalfEnabled

Klik op deze link naar de Microsoft site voor meer informatie. 

About the Author

Related

Schermresolutie instellen zonder aangesloten fysieke monitor

Schermresolutie instellen zonder aangesloten fysieke monitor

Bij gebruik van een remote control programma, zoals Teamviewer, naar een remote computer zonder aang...

Read More >

NDI activeren voor Microsoft Teams

Indien u NDI wenst te gebruiken met Microsoft Teams dient u 2 zaken te activeren.

Read More >

Fout 'Er is niet genoeg schijfruimte of geheugen'-fout wanneer u een bewerking uitvoert in een Access-tabel.

Bij het opslaan van een tabel waar u aanpassing heeft gemaakt aan de velden krijgt u de fout 'Er...

Read More >

Voeg internet alias toe aan een IIS binding.

Met dit script kan je een internet domein alias toevoegen aan een binding van een IIS website.

Read More >

An internal error has occurred RDP Services

Geen verbinding krijgen met RDP server, "An internal error has occurred" error

Read More >

Microsoft Personal of Family abonnement verlengen d.m.v. een prepaid activatiecode.

Leer hoe je een prepaid card code dient te activeren om je Microsoft 365 Personal of Family abonneme...

Read More >

Post a Comment

  • ${xf.ViewCommentTextBox("WebSite",200,false,"")}

Zoek in artikels

Categoriëen

Recente artikels

  • Recent
  • Popular
  • Tag