Please Wait a Moment
X
21dec

Berichten die vanuit een gedeelde mailbox worden verzonden, worden niet opgeslagen in de map Verzonden items van de gedeelde mailbox in Outlook

Probleem:
U gebruikt Microsoft Outlook 2010 of een latere versie en u bent gemachtigd om e-mailberichten te verzenden als een andere gebruiker of namens een andere gebruiker vanuit een gedeeld postvak. Wanneer u echter een bericht verzendt als een andere gebruiker of namens de gebruiker, wordt het verzonden bericht niet opgeslagen in de map Verzonden items van het gedeelde postvak. In plaats daarvan wordt het opgeslagen in de map Verzonden items van uw mailbox.

Om dit op te lossen dient u een powershell script uit te voeren in Exchange Powershell.

  • Ga daarvoor naar het "Exchange admin center" via de Office 365 Portal.
  • Klik bovenaan rechts om een "Cloud Shell" te openen van het powershell type.
  • Laat powershell een connectie maken met Exchange met het volgende commando
Connect-EXOPSSession
  • Vraag nu de volgende waarden op om u te vergewissen van de huidige waarde
Get-Mailbox | select MessageCopyForSentAsEnabled
Get-Mailbox | select MessageCopyForSendOnBehalfEnabled
  • Indien deze False zijn, kan u de volgende isntructie gebruiken om deze te activeren.
set-mailbox  -MessageCopyForSentAsEnabled $True
set-mailbox -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True
  • Controleer nogmaals de waarde
Get-Mailbox | select MessageCopyForSentAsEnabled
Get-Mailbox | select MessageCopyForSendOnBehalfEnabled

Klik op deze link naar de Microsoft site voor meer informatie. 

About the Author

Related

Synology Active Backup "De upgrade van de back-upservice is mislukt".

Synology Active Backup voert geen backup meer uit en bij het starten van de Client op de bewuste com...

Read More >

Additionele poort toevoegen voor RDP Services

Als je een additionele poort wenst te gebruiken naat de staandaard poort 3389. Dit kan een workarou...

Read More >

Kan een Azure Recovery Service vault niet verwijderen.

Bij het verwijderen van een Azure Recovery Service Vault blijft dit minuten/uren lang als taak uitvo...

Read More >

Fout 'Er is niet genoeg schijfruimte of geheugen'-fout wanneer u een bewerking uitvoert in een Access-tabel.

Bij het opslaan van een tabel waar u aanpassing heeft gemaakt aan de velden krijgt u de fout 'Er...

Read More >
Backups/archieven maken met 7zip .

Backups/archieven maken met 7zip .

Met behulp van deze scripts kan je het maken van archieven, mogelijks te gebruiken voor backups, aut...

Read More >

Post a Comment

  • ${xf.ViewCommentTextBox("WebSite",200,false,"")}
Zoek in artikels
Categoriëen
  • Recent
  • Popular
  • Tag